Akreditácia kozmetiky ILCSI

Všetky kozmetické prostriedky podliehajú na území Európskeho spoločenstva rovnakým zákonom.

Smernica Rady 76/768/EHS

Základným zákonom je Smernica Rady 76/768/EHS.

Táto smernica je prenesená do zákonov jednotlivých členských krajín.

Kto kontroluje kozmetické prostriedky

Kozmetika spadá do predmetu bežného užívania (PBÚ). Kozmetické prostriedky kontrolujú orgány ochrany verejného zdravia – hygienické stanice.

V salóne, lekárni alebo ambulancii sú kontrolované:

  • etiketa kozmetického prostriedku (jazyk, návod k použitiu, objem alebo hmotnosť, zloženie v INCI, dátum spotreby, informácie konečným zákazníkom, uvedenie výrobcu alebo distribútora)
  • dodržanie skladovacích podmienok a doporučené spotreby

U výrobcu, dovozcu alebo distribútora kozmetiky sú kontrolované:

  • splnenie hygienických podmienok výroby.
  • splnenie náležitostí pre uvedenie kozmetiky na trh.

Musí byť na kozmetický prípravok vydané Prehlásenie o zhode alebo HEM?

Na kozmetiku nie je vydávané prehlásenie o zhode ani HEM. Vzhľadom k tomu, že pri nákupe už firmy nemusia nakupujúcim dodávať žiadne písomné podklady, je nevyhnutné, aby ste si pri nákupe hlavne zkontrolovali:

  • texty sú uvedené v slovenskom jazyku
  • je uvedené zloženie začínajúce “Ingredients (INCI)”
  • je uvedený návod na použitie
  • je vytlačený objem alebo hmotnosť
  • je uvedený výrobca, dovozca alebo distribútor
  • na výrobku sa nachádza slovné spojenie “spotrebujte najlepšie do” alebo je uvedený symbol

Doporučujeme vždy riadnu starostlivú kontrolu vybranej kozmetiky, vyhnete sa tak riziku pokút zo strany orgánov hygienickej služby.

Ďalšie informácie nájdete tu.